Disclaimer

Deze website http://www.rijam.nl, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van DataClip, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door DataClip B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Sittard en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14070218, hierna te noemen “DataClip”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij DataClip of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van DataClip. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DataClip.

DataClip behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door DataClip samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. DataClip wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door DataClip worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door DataClip. DataClip wijst de gebruiker er echter op dat DataClip geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor DataClip of haar producten of diensten. DataClip behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.