Rijschoolsoftware

RijAm Ruby overzicht

RijAm bestaat uit een groot aantal modules. Samen met u bekijken we tijdens een (gratis) adviesgesprek welke modules u wilt gebruiken en hoe deze modules voor uw rijschool ingericht moeten worden.

Registratie

Uw administratie begint met de registratie van leerlingen/cursisten.  Op de leerlingkaart worden deze gegevens overzichtelijk bijgehouden.

 • Tabbladensysteem voor een compleet overzicht
 • Excel importfuntie
 • Mailsjablonen voor communicatie met de leerling
 • Inschrijven via uw website
 • Altijd de actuele financiële status van de leerling in beeld
 • Automatische afspraakbevestiging per mail
 • TOP aanmeldfunctie

Agendabeheer

Een goed beheer van uw afspraken is essentieel voor uw rijschool . RijAm geeft u daarvoor de juiste gereedschappen.

 • Agendabeheer van instructeurs, voertuigen, locaties, hulpmiddelen
 • Controle op dubbele afspraken van zowel leerlingen als rijschool resources
 • Afwezigheidsschema’s instructeurs
 • Duidelijk kleurcodering voor afspraken. Zelfs instelbaar per cursus of categorie
 • Flexibele tijdsindeling van de agenda (bijvoorbeeld 25, 30 50, 60 minuten )
 • Mobiele agenda voor de instructeur
 • Afsprakenkaart voor de leerling
 • Koppeling met een vorderingenkaart
 • Ondersteuning voor zowel losse lessen als pakketlessen

Financieel

Nooit meer een les vergeten af te rekenen of de facturatie van een examen over het hoofd zien. RijAm Financieel zorgt daarvoor.

 • Ieder product dat wordt toegevoegd op de leerlingkaart wordt automatisch geregistreerd in RijAm Financieel
 • Leerlingen koppelen aan een debiteur (bedrijven, maar ook ouders)
 • Opleidingen in delen facturen
 • Deelbetalingen bijhouden op een factuur
 • Factuurgenerator voor eenvoudige maandelijkse facturatie
 • Herinneringen versturen
 • Koppeling met uw boekhoudpakket
 • Ideal betaling meesturen met een factuur
 • Incasso-opdracht verzenden naar uw bank
 • Duidelijk overzicht van niet gefactureerde producten
 • Eenvoudige beheer van openstaande facturen

Examen/TOP

RijAm Ruby is standaard voorzien van een koppeling met TOP online. U heeft dus altijd een actueel overzicht van uw TOP examens in RijAm. Dit werkt sneller en verkleint de kans op fouten.

 • Aanvragen versturen vanaf de leerlingkaart.
 • TOP gegevens worden dagelijks bijgewerkt in RijAm
 • Examens worden toegevoegd aan de leerlingkaart en de agenda van de instructeur
 • Uitslagen worden automatisch opgehaald en bijgewerkt in RijAm

Nascholing - Code 95

Nascholing is een vak apart, daarom heeft RijAm Ruby een aparte planningsmodule voor nascholing.

 • Urenoverzicht voor code 95 op de leerlingkaart
 • Overzichtelijke rapportage met vervaldatum en aantal gerealiseerde uren
 • Planningsmodule speciaal voor nascholing
 • Automatische takeninvoer gekoppeld aan een planning
 • Automatisch uitnodigingen versturen
 • Instelbare controlelijst, zodat er geen zaken over het hoofd gezien kunnen worden

Privacymodule

Met de invoering van de AVG is privacy een belangrijk aandachtspunt voor uw rijschool. RijAm Ruby zorgt ervoor dat u voldoet aan de wetgeving.

 • Een standaard privacyverklaring maakt onderdeel uit van RijAm
 • U past de privacyverklaring eenvoudig aan aan uw eigen wensen
 • Print de verklaring of verstuur de verklaring per email
 • Of u kunt via de portal de instructeur een verklaring laten doornemen met de leerling en laten ondertekenen.
 • Privacygevoelige informatie wordt automatisch gewist bij het op nonactief stellen van een leerling.

Integratie/Koppelingen

Het RijAm-platform is ongelooflijk flexibel. Het kan gegevens vanuit uw app doorsturen naar uw bedrijfs-, boekhoud- of loonadministratie of gegevens van diezelfde systemen in uw RijAm administratie brengen. Nauwkeurigere rapportage, up-to-the-minute statistieken, verminderen of elimineren van handmatige invoer van gegevens op meerdere plaatsen. Integratie met RijAm bespaart u tijd en geld.

Voorbeelden van reeds gerealiseerde koppelingen:

 • Email: Outlook , Gmail

 • Financieel o.m. Exact online, Twinfield, Snelstart, King, Yuki, Multivers
 • Postcodecheck
 • SMS service
 • Google maps
 • MailChimp/Mandrill
 • Telefoonintegratie

Leerling app/leerlingportal

Geef een leerling (of ouders) toegang tot zijn/haar gegevens.

 • U heeft de keuze: toegang via een portal of een app
 • Portaltoegang kan gekoppeld worden aan uw website
 • U bepaalt welke gegevens een leerling kan inzien
 • U bepaalt welke autorisatie een leerling heeft ( van alleen kijken tot lessen plannen)
 • Ideal betalingen regelen via de portal

Instructeursportal

Geef uw instructeur toegang tot zijn/haar agenda en leerlingkaarten via een portal.

 • Per instructeur is instelbaar welke agenda’s bekeken mogen worden
 • Autorisatie is instelbaar (alleen kijken, afspraken toevoegen, afspraken verwijderen)
 • Alleen toegang tot eigen leerlingen of alle leerlingen van de rijschool
 • Agenda-indeling, startijd instelbaar per instructeur
 • U bepaalt welke gegevens de instructeur mag zien op de leerlingkaart
 • Digitale vorderingenkaart
 • Privacyverklaring

Digitale leskaart

RijAm Ruby beschikt over een digitale leskaart.

 • Indeling instelbaar per lescategorie
 • Kies uw eigen beoordelingsschema
 • Instructeur laat leerling voor gezien tekenen via de portal
 • Geef ouders toegang tot de vorderingenkaart

Rapportages

Alle informatie die u invoert in RijAm Ruby kunnen we er ook weer uit halen in de vorm van rapportages. RijAm beschikt standaard al over een groot aantal rapportages, maar regelmatig voegen we ook maatwerkrapportages toe voor klanten die daar behoefte aan hebben.

Er zijn onder meer:

 • Leerlingrapportages
 • Instructeursrapportages
 • Financiële rapportages

Website integratie

Natuurlijk kan RijAm Ruby gekoppeld worden aan uw website. U kunt kiezen voor een van de standaardkoppelingen of een maatwerkkoppeling, waarbij een koppeling ingericht kan worden volgens de huisstijl van uw website.

U kunt onder meer een koppeling gebruiken voor:

 • Contactregistratie
 • Inschrijfformulieren
 • Tonen les data
 • Beschikbare capaciteit nascholing